• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

remind - remember

Remind hatırlatmak, remember ise hatırlamak demektir.


remind sb about sth : birine bir şeyi hatırlatmak

remind sb to do sth : birine bir şey yapması gerektiğini hatırlatmak

remind sb (that) clause : birine bir şey olduğunu hatırlatmak

remember to do sth : bir şey yapması gerektiğini hatırlamak


Yes, I know her phone number. Thanks for reminding me.

Evet, onun telefon numarasını biliyorum. Hatırlattığın için teşekkür ederim.


Remind me about the turning, or I may miss it.

Bana sapağı hatırlat, yoksa kaçırabilirim.


Can you remind me to turn off the lights?

Işıkları kapatmayı bana hatırlatabilir misin?


Don't forget to remind me about it tomorrow.

Yarın onun hakkında bana hatırlatmayı unutma.


I remembered to post your letter.

Mektubunu postalamayı hatırladım (postalamam gerektiğini unutmadım).


Remember to take your umbrella when you go out.

Dışarı çıkarken şemsiyeni almayı hatırla (unutma).