• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

relation - relative - relationship

Relation ve relative sözcükleri akraba anlamına gelir.


All our friends and relations came to the funeral.

Bütün arkadaş ve akrabalarımız cenazeye geldiler.


She’s a relation of me by marriage.

Evlilik yoluyla bir akrabamdır.

(Eş yoluyla akrabam olur.)


We spent the weekend visiting relatives.

Hafta sonunu akrabaları ziyaret ederek geçirdik.


Relations kişiler, kurumlar ve ülkeler arasındaki ilişkileri belirtir.


The argument strained our relations.

Bu tartışma ilişkimizi gerginleştirdi.


Our company severed relations with that client years ago.

Şirketimiz o müşteriyle ilişkisini yıllarca önce kesti.


Relationship de relations ile aynı anlamı verir.


Fatma has a good relationship with her in-laws.

Fatma’nın kocasının akrabalarıyla iyi ilişkisi var.


Before their relationship grew worse, they resolved the problem.

İlişkileri kötüleşmeden sorunu çözdüler.


Relationship aynı zamanda aşk veya seks ilişkisini anlatmak için de kullanılır.


My job put a lot of strain on our relationship.

İşim ilişkimizi zora soktu.


She was already in a relationship when she met Osman.

Osmanla tanıştığı zaman zaten bir (başkası ile) ilişkisi vardı.