• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

related

Yanlış : That is a disease related with smoking.

Doğru : That is a disease related to smoking.

Bu, sigara ile ilgili bir hastalıktır.


İle ilişkili, ile akraba anlamındaki related to deyişinde to’nun yerine with kullanılmaz.


His disease is directly related to his work in the mine.

Onun hastalığının madende çalışması ile doğrudan ilişkisi vardır.


Porpoises are related to whales and dolphins.

Domuzbalıklarının balina ve yunuslarla bağı vardır.