• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

regret

regret + -ing : pişman olmak, üzüntü duymak

regret + to : üzülerek bildirmek


We regret to inform you that the meeting has been cancelled.

Toplantının ertelendiğini üzülerek size bildirmek istiyorum.


I regret to say that it will take about ten days to process your application.

Başvurunuzun işleme konmasının on gün alacağını üzülerek söylemek istiyorum.


I regret saying that to her.

Bunu ona söylediğime pişmanım.


Now I regret selling my old car.

Şimdi eski arabamı sattığıma pişmanım.


Regret’den sonra bir yantümce de gelebilir.


I regret that I didn’t tell them earlier.

Onlara daha önce söylemediğime pişmanım.