• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

refuse - deny

Bir rica veya öneriyi reddetmek refusebir suçlamayı reddetmek, doğru olmadığını söylemek deny ile söylenir.


I offered her a lift but she refused it.

Ona arabamla bırakmayı önerdim ancak o bunu reddetti.


She was ill but refused to see a doctor.

Hastaydı ama doktora gitmeyi reddetti.


She denied meeting him before.

Onunla önceden karşılaşmadığın söyledi.


He denied that he had stolen the money.

Parayı çalmadığını söyledi.