• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

reference : with reference to

Yanlış : I am writing as reference to your letter of 5 April.

Doğru : I am writing with reference to your letter of 5 April.

5 Nisan tarihli mektubunuzla ilgili olarak yazıyorum.


İle ilgili olarak with reference to şeklinde söylenir.