• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

recent - last

Yanlış : Industrial pollution has increased over the recent 30 years.

Doğru : Industrial pollution has increased over the last 30 years.

Endüstriyel kirlilik son 30 yılda arttı.


Yanlış : Terrorist attacks have increased over the recent few weeks.

Doğru : Terrorist attacks have increased over the last few weeks.

Son birkaç haftada terörist saldırılar arttı.


Son haftalarda, son aylarda, son yıllarda derken recent kullanılır: in recent weeks, in recent months, in recent years. Ancak sayı verildiği zaman veya few sözcüğü ile last kullanılır.


Climatology has only become important in recent years.

İklimbilim ancak son yıllarda önemli oldu.


Coffee bars have proliferated in recent years.

Kahve dükkânları son yıllarda hızla yayıldı.


Unemployment has increased over the last few years.

Son birkaç yıl içinde işsizlik arttı.