• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

receive - take

Yanlış : I have just taken an e-mail from my brother.

Doğru : I have just received an e-mail from my brother.

Az önce erkek kardeşimden bir e-posta aldım.


Mektup, e-posta gibi gönderilen şeyleri almak, birinin verdiği bir şeyi almak receive ile söylenir.


I received a letter from him yesterday.

Dün ondan bir mektup aldım.


When did you receive this message?

Bu mesajı ne zaman aldın?


Yesterday I received a present from my boyfriend.

Dün erkek arkadaşımdan bir hediye aldım.


Someone has taken my pen.

Birisi kalemimi almış.


I took the letter with me.

Mektubu yanıma aldım.


Why did you take this book off the shelf?

Bu kitabı raftan neden aldın?