• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

reason - cause

Yanlış : The cause I called was to ask whether I could change my ticket.

Doğru : The reason I called was to ask whether I could change my ticket.

Telefon etmemin nedeni, biletimi değiştirip değiştiremeyeceğimi sormaktı.


Yanlış : I don't understand the cause why he was late.

Doğru : I don't understand the reason why he was late.

Niye geç kaldığının nedenini anlamıyorum.


Causebir şeye yol açan neden, reason ise bir şeyi açıklayan neden, gerekçe demektir.


Nobody knew the cause of the fire.

Yangının nedenini hiç kimse bilmiyordu.


Disobeying traffic rules is one of the most common causes of accidents.

Trafik kurallarına uymamak, kazaların en yaygın nedenlerinden biridir.