• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

really

Really (gerçekten) nitelediği sıfat veya belirtecin önünde yer alır.


I found that lecture really boring.

O konferansı gerçekten çok sıkıcı buldum.


Winter here can be really cold.

Burada kış gerçekten soğuk olabilir.


Diğer durumlarda really ana fiilden önce, to be’den sonra gelir.


You've really bungled this project.

Gerçekten bu projeyi yüzüne gözüne bulaştırdın.


You really should cut down on sugar; it's so fattening.

Şekeri gerçekten kısmalısın; çok şişmanlatıyor.


He's really a disobedient boy. His parents can't control him.

Gerçekten söz dinlemeyen bir çocuk. Anne babası onu kontrol edemiyor.