• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

realize - understand

Yanlış : He didn't understand that he had made a mistake.

Doğru : He didn't realize that he had made a mistake.

Hata yaptığını anlamadı.


Realize bir şeyin farkına varmak, understand birini veya birinin söylediklerini anlamak demektir.


I realized he was not telling me the truth.

Bana doğruyu söylemediğinin farkına vardım.


I hadn’t realized they were lovers until I saw them together.

Onları birlikte görene kadar sevgili olduklarının farkına varmadım.


Sorry, but I don’t understand you.

Affedersin ama seni anlamıyorum.


Don't mutter, I can't understand you.

Mırıldanma, seni anlayamıyorum.