• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

rare - scarce

Yanlış : Food is rare here.

Doğru : Food is scarce here.

Burada yiyecek kıt.


Yanlış : Prices go up, as might be expected, when goods are rare.

Doğru : Prices go up, as might be expected, when goods are scarce.

Mal az olunca, tahmin edilebileceği gibi, fiyatlar artar.


Yanlış : This year the wheat crop was rare.

Doğru : This year the wheat crop was scarce.

Bu yıl buğday mahsulü azdı.


Eğer bir şey çok az bulunuyorsa buna rare (nadir), çok olduğu halde belli bir anda veya yerde az ise buna scarce (kıt) denir.


That's a rare bird.

O nadir bir kuş.


Gold is a rare metal.

Altın az bulunan bir madendir.


We sometimes see rare birds on the lake.

Gölde bazen nadir (bulunan) kuşlar görürüz.