• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

rainy - wet

Yağmurlu anlamına gelen rainy sözcüğü to be fiilinden sonra değil de daha çok isimlerden önce gelir.


I stay indoors on a rainy day.

Yağmurlu bir günde evde kalırım.


It was a windy and rainy night.

Rüzgârlı ve yağmurlu bir geceydi.


The harvest has suffered during the rainy weather.

Yağmurlu hava sırasında ekin zarar gördü.


To be’den sonra rainy yerine wet kullanılır.


The morning was very wet.

Sabah çok yağmurluydu.