• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

put on - wear

Yanlış : She was putting on a gold watch.

Doğru : She was wearing a gold watch.

Altın bir saat takıyordu (takmıştı).


Yanlış : She always puts on black.

Doğru : She always wears black.

Daima siyah giyer.


Yanlış : He puts on a hearing aid. He cannot hear well.

Doğru : He wears a hearing aid. He cannot hear well.

İşitme aleti takıyor. İyi duyamıyor.


Yanlış : She was putting on the same dress as my sister.

Doğru : She was wearing the same dress as my sister.

Kız kardeşiminkiyle aynı elbiseyi giyiyordu.


Put onbir giysiyi üzerine geçirmek, bir takıyı bir yerine takmak anlamına gelir. Giysi giyildikten veya takı takıldıktan sonra kullanılacak fiil wear’dir.


I put on my hat and left the house.

Şapkamı taktım ve evden çıktım.


He was wearing a blue suit when I last saw him.

Onu son gördüğümde mavi bir takım giyiyordu.