• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

provide

Yanlış : Can you provide us a copy?

Doğru : Can you provide us with a copy?

Bize bir nüsha verebilir misiniz?


Yanlış : The river provides water to the village.

Doğru : The river provides water for the village.

Irmak köye su sağlamaktadır.


Birine bir şey vermek to provide sb with sth veya to provide sth for sb kalıpları ile söylenir.