• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

property

Yanlış : He bequeathed all his properties to his wife.

Doğru : He bequeathed all his property to his wife.

Bütün malını mülkünü karısına miras olarak bıraktı.


Property sözcüğü tek bir malı, eşyayı veya birden çok malı, eşyayı belirtebilir, sayılamayan bir isimdir.


The furniture is the property of the landlord.

Mobilya ev sahibinin malıdır.


The management is not responsible for property left in the restaurant.

İşletme restoranda unutulan eşyadan sorumlu değildir.