• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

priceless - invaluable

Her iki sözcük de paha biçilmez anlamına gelir. Valuable değerli anlamına gelir, invaluable sıfatı bunun karşıtanlamlısı değildir.


A priceless collection of vases was destroyed in the fire.

Paha biçilmez vazo koleksiyonu yangında yok oldu.


The contents of the Topkapı Museum are priceless.

Topkapı Müzesinin içindekiler paha biçilmezdir.


A cassette-recorder is invaluable in a pronunciation class.

Kasetçalar telaffuz (sesletim) sınıfında çok değerlidir.


The internet is invaluable to researchers.

İnternet, araştırmacılar için paha biçilmezdir.


Paha biçilmez anlamına gelen priceless ve invaluable sözcüklerinin karşıtanlamlıları, değersiz anlamına gelen valueless ve worthless sıfatlarıdır.


The painting I bought turned out to be a valueless replica.

Satın aldığım resmin değersiz bir kopya olduğu ortaya çıktı.


Although these post cards are valueless, I find them beautiful.

Bu kartpostallar değersiz olmasına rağmen onları güzel buluyorum.


The information was completely false, quite worthless.

Bilgi tümüyle yanlış ve tamamen değersizdi.


These banknotes are no longer in use. I'm afraid they're worthless.

Bu kâğıt paralar artık kullanılmıyor. Maalesef onlar değersizler.


I threw away some worthless pieces of furniture.

Birkaç parça değersiz mobilyayı attım.


The pawnbroker said the jewels were worthless fakes.

Rehinci mücevherlerin değersiz taklitler olduğunu söyledi.