• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

price - cost

Yanlış : The price of restoring the old church will be around fifty thousand dollars.

Doğru : The cost of restoring the old church will be around fifty thousand dollars.

Eski kiliseyi restore etmenin maliyeti elli bin dolar civarırda olacaktır.


Price (fiyat) bir şeyi satın alırken verilen para; cost (maliyet) bir şeyi satın alırken, yaparken veya kullanırken verilen para demektir.


The total cost of the trip amounted to 800 liras.

Seyahatin toplam maliyeti 800 lirayı buldu.


What is the price of petrol now?

Şimdi benzinin fiyatı nedir?


He paid the cost of the taxi.

Taksinin parasını o verdi.