• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

precede - proceed

Precede önünde gitmek veya önce gelmek; proceed devam etmek, ilerlemek demektir.


In English the subject usually precedes the verb.

İngilizcede özne genellikle fiilden önce gelir.


The girls preceded the boys in the line of march.

Kızlar yürüyüş kolunda erkeklerin önünde gitti.


After a brief interruption, we proceeded with the work.

Kısa bir aradan sonra işe devam ettik.


He proceeded to explain how we should fill in the form.

Formu nasıl doldurmamız gerektiğini açıklamaya devam etti.