• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

pollution

Yanlış :  The pollution of the atmosphere has increased in recent years.

Doğru : Pollution of the atmosphere has increased in recent years.

Atmosferin kirliliği son yıllarda arttı.


Sayılamayan bir isim olan pollution (kirlilik) sözcüğü genellikle the almaz.


Air pollution has been increasing as a result of traffic.

Trafik sonucu hava kirliliği artıyor.


Wind power doesn't cause air pollution.

Rüzgâr gücü hava kirliliğine neden olmaz.