• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

poetry - poem

Poetry genel anlamda şiirler veya şiir yazma sanatı, şiir dersi anlamlarına gelir.


I bought a book about contemporary Turkish poetry.

Çağdaş Türk şiiri hakkında bir kitap aldım.


Cevat Çapan used teach poetry.

Cevat Çapan şiir dersine girerdi.


What do you think of the poetry of Cemal Süreyya?

Cemal Süreyya’nın şiirlerini nasıl buluyorsun?


Poem ise şiir demektir.


He recited some of his favourite poet’s poems.

Sevdiği şairin şiirlerinden birkaçını okudu.


This is a famous poem by Yusuf Hayaloğlu.

Bu Yusuf Hayaloğlu’nun ünlü bir şiiridir.