• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

pleasure

Yanlış : It gives me a great pleasure to introduce Professor Pinkerton to you.

Doğru : It gives me great pleasure to introduce Professor Pinkerton to you.

Profesör Pinkerton’u sizinle tanıştırmak bana büyük zevk verir.


Pleasure sözcüğü zevk vermek (give pleasure to sb, give sb pleasure to do sth) ve zevk almak (get pleasure from/out of) deyişlerinde sayılamayan isim olarak kullanılır.


Sadists get pleasure from hurting others.

Sadistler diğer insanları incitmekten zevk alır.


Parents get a lot of pleasure out of watching their babies eat.

Anne babalar bebeklerinin yediğini görmekten çok zevk alır.


It is a pleasure to kalıbında pleasure sözcüğü sayılabilen bir isimdir.


It is a pleasure to do business with you.

Sizinle iş yapmak bir zevktir.


Yanlış : I had the pleasure to meet your wife.

Doğru : I had the pleasure of meeting your wife.

Karınızla tanışmak zevkine nail oldum.


Bir şey yapma zevkine varmak to have the pleasure of doing sth şeklinde söylenir.