• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

play

Yanlış : He can play guitar.

Doğru : He can play the guitar.

Gitar çalabilir.


Bir çalgıyı çalmak söylenirken çalgı isminden önce the getirilir.


She can play the piano very well.

Çok iyi piyano çalabilir.


Amerikan İngilizcesinde the söylenmese de olur.


He is learning to play (the) violin.

Keman çalmayı öğreniyor.