• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

persist - insist

Yanlış : I persist on seeing the manager.

Doğru : I insist on seeing the manager.

Müdürü görmekte ısrar ediyorum.


Persist genellikle makul olmayan bir anlamda ısrar etmek, inat etmek anlamını verir. Bu fiillerin insist on doing sth ve persist in doing sth şeklinde kullanıldığına dikkat ediniz.


If you persist in asking silly questions, I won’t speak to you at all.

 

Aptalca sorular sormakta ısrar edersen seninle hiç konuşmayacağım.