• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

persecute - prosecute

Persecute eziyet etmek, zulmetmek; prosecute dava açmak demektir.


He was persecuted for his beliefs.

İnançları yüzünden kendine zulmedildi.


Shoplifters will be prosecuted.

Dükkân hırsızları hakkında kovuşturma açılacaktır.

Dükkân hırsızları mahkemeye verilecek.


The editor was prosecuted for libel.

Editöre iftira davası açıldı.