• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

percentage

Yanlış : A large percentage of the Turkish immigrants speaks German fluently.

Doğru : A large percentage of the Turkish immigrants speak German fluently.

Türk göçmenlerinin büyük bir yüzdesi Almancayı akıcı (biçimde) konuşur.


Percentage yüzde oranı, oran demektir. Percentage of’dan sonra çoğul bir isim geliyorsa, fiil çoğul olur.


A high percentage of my income goes on rent.

Gelirimin büyük bir oranı (bölümü) kiraya gidiyor.