• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

people

Yanlış : There wasn’t much people at the airport.

Doğru : There weren’t many people at the airport.

Havaalanında çok kişi yoktu.


People çoğul bir isimdir, çoğul fiil alır.


Some people like to grow plants in their houses.

Bazı insanlar evlerinde bitki yetiştirmeyi sever.


Few people believe politicians when they make promises.

Az sayıda insan söz verdiklerinde politikacılara inanır.


People in power sometimes believe they are above the law.

İktidardaki kişiler bazen kanundan üstün olduklarına inanırlar.


Halk, millet anlamındaki people sözcüğü sayılabilir bir isimdir.


The peoples of the world want peace.

Dünya halkları barış istiyor.


His dream is to unite Turkish-speaking peoples of the world.

Onun hayali dünyadaki Türkçe konuşan insanları bir araya getirmek.