• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

pedal - peddle

Pedal pedal; peddle ise seyyar satıcılık yapmak demektir.


He put his foot down on the brake pedal to stop the car.

Arabayı durdurmak için ayağını fren pedalına koydu.


The old man peddles honey from door to door.

Yaşlı adam kapı kapı dolaşarak bal satıyor.