• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

pay for

Yanlış : Osman paid money for the drinks.

Doğru : Osman paid for the drinks.

İçkilerin parasını Osman verdi.


Pay for sth bir şeyin parasını vermek, bir şeyi ödemek demektir; pay’den sonra money sözcüğü kullanılmaz, ancak paranın miktarı söylenebilir.


Who paid for the tickets?

Biletlerin parasını kim verdi?


How much did you pay for that dress?

Şu elbiseye ne kadar (para) verdin?


I want to pay for the beer.

Biraların parasını ben vermek istiyorum.


I paid 200 liras for the room.

Odaya 200 lira verdim.