• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

passed - past

Okunuşları aynı olan bu iki sözcükten passed, pass eyleminin –ed almış halidir. Çeşitli anlamları arasında pass’ın önünden geçmek, past’ın ise önünden anlamı vardır.


The car passed the house very slowly.

Araba evin önünden yavaşça geçti.


He passed my house this morning.

Bu sabah evimin önünden geçti.


The boy ran past the shop.

Çocuk dükkânın önünden koşarak geçti.


He walked past my house.

Evimin önünden yürüyerek geçti.