• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

paper

Yanlış : She drew a map on a paper.

Doğru : She drew a map on a sheet of paper.

Bir kâğıda (kâğıt tabakasına) bir harita çizdi.


Paper sözcüğü kâğıt anlamında olduğu zaman sayılamayan bir isimdir. Kâğıt parçasından söz ederken a piece of paper, kâğıt tabakasından söz ederken a sheet of paper kullanılır.


He wrote his name on a piece of paper.

Bir kâğıt parçasına adını yazdı.


He went into stationer’s and bought a sheet of paper with an envelope.

Kırtasiyeye gitti ve bir zarfla bir tabaka kâğıt aldı.


Gazete anlamında kullanılan paper sayılabilir bir isimdir.


I read about the robbery in the papers.

Soygunu gazetede okudum.


When I arrived the city, I bought a local paper.

Şehre vardığımda bir yerel gazete satın aldım.