• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

packet - parcel - package

 Packet (paket), dükkânda satılmak üzere içine ürün konan kutu, torba, vb. şeklindeki kaptır. Parcel (koligönderi), kâğıda sarılarak gönderilen şeye denir. Package de parcel gibi koli demektir, ancak elle teslim edilen bir koliyi belirtebilir. Amerikan İngilizcesinde, içinde ürün satılan paketlere package veya pack denilir.


I bought a packet of cigarettes at the kiosk.

Büfeden bir paket sigara aldım.


Send the parcel by airmail.

Koliyi havayoluyla gönder.


We’ll mail the package to you tomorrow.

Koliyi yarın sana postalayacağız.