• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

over - across

Yanlış : I saw the thief climbing across the wall.

Doğru : I saw the thief climbing over the wall.

Hırsızın duvardan tırmandığını gördüm.


Hem across hem de over sözcükleri, diğer tarafına, diğer yanına anlamlarına gelir. Ancak yüksek bir şeyin öbür yanına geçişi belirtmek için over kullanılır.