• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

opposite

Yanlış : Let's go to that new restaurant opposite to the cinema.

Doğru : Let's go to that new restaurant opposite the cinema.

Sinemanın karşısındaki şu yeni lokantaya gidelim.


Opposite ilgeci –nin karşısında anlamına gelir, to veya of almaz.


The house is opposite the school.

Ev okulun karşısında.


A man came in and sat opposite me.

Bir adam içeri girdi ve karşıma oturdu.