• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

of

Yanlış : Blue Mosque is the most important mosque of Istanbul.

Doğru : Blue Mosque is the most important mosque in Istanbul.

Sultan Ahmet Camii İstanbul’daki en önemli camidir.


Yanlış : We stayed in one of the most luxurious hotels of Antalya.

Doğru : We stayed in one of the most luxurious hotels in Antalya.

Antalya’daki en lüks otellerin birinde kaldık.


Enüstünlük derecesini gösteren karşılaştırmalarda yer belirten sözcüklerden önce in kullanılır.


Yanlış : We saw a beautiful painting of Picasso in the museum.

Doğru : We saw a beautiful painting by Picasso in the museum.

Müzede Picasso’nun güzel bir tablosunu gördük.


Yanlış : Have you ever seen a play of Shakespeare?

Doğru : Have you ever seen a play by Shakespeare?

Hiç Shakespeare’in bir oyununu gördün mü?


Kitap, resim, oyun gibi şeylerin yaratıcısını göstermek için of değil by kullanılır.