• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

o'clock

Yanlış : It is five past ten o'clock.

Doğru : It is five past ten.

Saat onu beş geçiyor.


O’clock sözcüğü sadece tam saatlerle kullanılır, diğer saatleri anlatmak için kullanılmaz.


The concert ended at 11 o'clock.

Konser 11’de sona erdi.


Yanlış : I go to bed at 11:00 o'clock.

Doğru : I go to bed at 11 o'clock.

Saat on birde yatarım.


O’clock sözcüğü 5:00, 6:00, gibi ifadelerle kullanılmaz.