• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

number : the number of - a number of

Yanlış : The number of foreign students in the program are increasing.

Doğru : The number of foreign students in the program is increasing.

Programdaki yabancı öğrencilerin sayısı artıyor.


The number of (-nın sayısı) deyişinden sonra çoğul bir isim gelir, ancak özne bu çoğul isim değil the number olduğu için tekil fiil alır.


The number of unemployed people has increased remarkably.

İşsiz insanların sayısı önemli ölçüde arttı.


A number of deyişinden sonra da çoğul bir isim gelir; a number of birkaç demektir ve çoğul fiil alır.


A number of our staff work part-time.

Elemanlarımızın birkaçı yarımgün çalışır.