• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

no sooner

Yanlış : No sooner I had put the phone down than it rang again.

Doğru : No sooner had I put the phone down than it rang again.

Telefonu kapatır kapatmaz yeniden çaldı.

Telefonu kapatmamla yeniden çalması bir oldu.


No sooner ... than ... kalıbı tümce başında kullanılınca devrik yapıda (yardımcı fiil özneden önce) kullanılır.


No sooner had I left home than I realized I'd left bag inside.

Evden çıkar çıkmaz çantamı içerde unuttuğumu anladım.


I had no sooner went in than somebody knocked at the door.

İçeri girer girmez birisi kapıyı çaldı.