• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

no longer - any longer

Yanlış : Even though he isn’t no longer in the government, he is still influential.

Doğru : Even though he is no longer in the government, he is still influential.

Her ne kadar artık hükümette olmasa da hâlâ etkili (güçlü).


Artık anlamına gelen no longer olumlu cümleyi olumsuz yapar. Olumsuz cümlelerde artık anlamında any longer kullanılır.


The amount of parking space available here is no longer adequate.

Burdaki mevcut park yeri artık yeterli değil.


I will not put up any longer with his childish tantrums.

Artık onun çocukça huysuzluklarına tahammül etmeyeceğim.