• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

never

Yanlış : They are never in agreement about nothing.

Doğru : They are never in agreement about anything.

Hiçbir şeyde asla anlaşmazlar.


Yanlış : I never give beggars no money.

Doğru : I never give beggars any money.

Dilenciye asla para vermem.


Never olumlu tümceyi olumsuz yapar, olumsuzluk gösteren bir sözcükle kullanılmaz. Never tümce başında olduğu zaman yardımcı fiil özneden önce gelir, cümle tıpkı soru biçiminde olduğu gibi devrik yapılır.


Yanlış : Never I have heard such music.

Doğru : Never have I heard such music.

Hiç böyle müzik duymamıştım.


Never have I seen the boss so angry.

Patronu hiç bu kadar kızgın görmemiştim.


Never have I eaten caviar.

Hiç havyar yemedim.