• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

nervous - irritable

Nervous sinirleri gergin, stresli, heyecanlı; irritable ise sinirli, çabuk kızan anlamına gelir.


Examinations make me nervous.

Sınavlar beni stresli yapar.


I was quite nervous at the interview.

İş görüşmesinde oldukça heyecanlıydım.

 

He is such an irritable person, you can hardly speak with him.

O kadar sinirli biri ki, onunla hemen hiç konuşamazsın.


He was tired and irritable, and shouted at the children.

Yorgun ve sinirliydi, ve çocuklara bağırdı.