• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

neither

İkisinden hiçbiri anlamına gelen neither isimden hemen önce gelir.


Neither team deserved to lose and the match ended in a draw.

Takımların hiçbiri yenilmeyi hak etmedi ve maç berabere bitti.


Neither’dan sonra gelen ismin önünde the, my, these gibi bir belirtici varsa, neither of kullanılır.


Neither of my brothers works at the weekend.

Erkek kardeşlerimden hiçbiri hafta sonunda çalışmaz.


Bir zamirden önce de neither of gelir.


Neither of them knows the answer.

Onların hiçbiri cevabı bilmez.


Neither of’dan sonra tekil veya çoğul fiil gelebilir.


Neither of the drivers knows the way.

Sürücülerin hiçbiri yolu bilmiyor.


Neither of the drivers know the way.

Sürücülerin hiçbiri yolu bilmiyor.


Neither zamir olarak tek başına kullanılabilir.


“Which jacket do you like?” “Neither.”

“Hangi ceketi istiyorsunuz?” “Hiçbirini.”