• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

negligent - negligible

Negligent ihmalkâr, özensiz; negligible önemsiz, az miktarda demektir.


The judge said that the parents had been negligent in locking the little girl in the house for two days.

Hâkim küçük kızı evde iki gün kilitli tutan anne babanın ihmalkâr olduğunu söyledi.


The results of the two experiments varied only by a negligible amount.

 İki deneyin sonuçları sadece önemsiz bir miktarda farklılık gösterdi.