• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

nationalize - naturalize

Nationalize kamulaştırmak; naturalize vatandaşlığa kabul etmek demektir.


The government nationalized the railways.

Hükümet demiryollarını kamulaştırdı.


Mustafa has lived in Germany for a long time, and recently he was naturalized.

Mustafa uzun süre Almanya’da yaşadı ve geçenlerde vatandaşlığa kabul edildi.