• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

much

Yanlış : I don’t have much CDs.

Doğru : I don’t have many CDs.

Çok CD’im yok.


Much sözcüğü sayılamayan tekil isimlerden önce kullanılır, sayılabilen isimlerle kullanılmaz. Much genellikle soru ve olumsuzda kullanılır.


There isn't much light in the ocean below 200 metres.

Okyanusta 200 metrenin aşağısında çok ışık yoktur.


Does your car use much petrol?

Araban çok benzin yakar mı?


So ve too aldığı zaman olumlu tümcelerde de kullanılabilir.


We wasted so much food at the party and had to throw it away.

Partide çok fazla yiyecek israf ettik ve atmak zorunda kaldık.


Too much sun can cause premature ageing of the skin.

Çok fazla güneş cildin erken yaşlanmasına neden olabilir.


Yanlış : He is young and much ambitious.

Doğru : He is young and very ambitious.

Genç ve çok hırslı.


Much çok anlamında sıfatların önünde değil, isimlerin önünde kullanılır. Ancak much’ın sıfatların önünde kullanıldığı durumlar vardır. Much soru ve olumsuz tümcelerde bir sıfatı niteleyebilir.


He is not much different from you.

Senden çok farklı değil.


İkinci olarak, much üstünlük derecesindeki (more veya –er almış) bir sıfatı niteleyebilir.


Russian is much more difficult than English.

Rusça İngilizceden çok daha güçtür.


I felt sick in the morning, but now I am much better.

Sabahleyin kendimi hasta hissettim ama şimdi çok daha iyiyim.


Our climate has become much warmer.

İklimimiz gittikçe daha sıcak oluyor.