• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

motor

Yanlış : Don’t leave your car in the street with the motor running.

Doğru : Don’t leave your car in the street with the engine running.

Arabanı sokakta çalışır (durumdaki) motorla bırakma.


Taşıtların motoruna motor değil engine denir. İngilizcede motor sözcüğü, elektrik enerjisini harekete dönüştüren makine parçası demektir.


The washing machine needs a new motor.

Çamaşır makinesinin yeni bir motora ihtiyacı var.