• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

moral - morale

Moral sıfat olarak ahlaki demektir.


Referees have a moral obligation to be impartial.

Hakemlerin tarafsz olma ahlaki yükümlülükleri vardır.


Moral isim olarak olarak kıssadan hisse, alınacak ders demektir.


The moral of the story is never trust a stranger.

Hikâyeden alınacak ders asla bir yabancıya güvenilmeyeceğidir.

 

Morale ise maneviyat, moral demektir.


This victory improved the team's morale enormously.

Bu zafer takımın moralini çok yükseltti.


The morale of the employees was high after the pay rise.

Ücret artışından sonra çalışanların morali yüksekti.