• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

million

Yanlış : The human body is made up of several millions cells.

Doğru : The human body is made up of several million cells.

İnsan bedeni birkaç milyon hücreden oluşur.


Million sözcüğü çoğul yapılmaz. Bir milyon a million veya one million şeklinde söylenir.


The losses amounted to a million lira.

Zarar bir milyon lirayı buldu.