• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

middle age - Middle Ages

Middle age orta yaş; the Middle Ages ise Orta Çağlar demektir.


It is not easy to start a new career in middle age.

Orta yaşta yeni bir kariyere (iş hayatına) başlamak kolay değildir.


It was a common conviction in the Middle Ages that the earth was flat.

Orta Çağlarda dünyanın düz olduğuna inanmak yaygın bir kanı idi.