• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

mention

Yanlış : I'll mention from your ideas to the boss.

Doğru : I'll mention your ideas to the boss.

Fikirlerinden patrona bahsederim.


Bahsetmek, değinmek anlamındaki mention fiilinden hemen sonra bir isim, -ing’li bir fiil that yantümcesi veya soru sözcüklü bir yantümce gelebilir.


Don't mention his failure in the exam - he's very touchy about it.

Sınavdaki başarısızlığından bahsetme – o konuda çok alıngan.


Don't mention seeing me there, will you?

Beni orada gördüğünü söyleme, olur mu?


He casually mentioned (that) he was finishing with his fiancée.

Nişanlısıyla ilişkisini bitiriyor olduğundan kayıtsızca bahsetti.


Did he happen to mention what time he would be coming?

Kaçta geleceğinden tesadüfen bahsetti mi?